ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

 

Ο Ιστότοπος www.getahobby.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (εργόχειρων-νημάτων-ειδών ραπτικής) μέσω διαδικτύου που σύστησε-λειτουργεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Νέο Εργόχειρο” – Χριστογιαννόπουλος Λυκούργος που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής και επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 27 με Α.Φ.Μ. 069232507. Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 210-2831626.

Η παρακάτω Όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμπορικό σήμα www.getahobby.gr. Κάθε χρήστης-πελάτης-επισκέπτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους:

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών όποτε το κρίνει αναγκαίο με την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες. Οι συμβάσεις μέσω του www.getahobby.gr είναι στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το ηλεκτρονικό κατάστημα www.getahobby.gr έχει την ευθύνη της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των πελατών μόνο για δική της χρήση χωρίς να βλάπτει τους πελάτες όπως ορίζει ο νόμος.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.getahobby.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ:

 

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.getahobby.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

 

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παραλαβής του πακέτου από τον πελάτη, εφόσον αυτά βρίσκονται κλειστά (σφραγισμένα στην εμπορική τους συσκευασία.)

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

 

1ον: Παραδίδοντας τα στο κατάστημα επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 27, Mεταμόρφωση Αττικής, στην αρχική τους κατάσταση.

2ον: Αποστέλλοντας τα με δικά σας έξοδα, στην αρχική κατάσταση τους, στο κατάστημα μας:

Οδός: Γεωργίου Παπανδρέου 27,

Περιοχή: Μεταμόρφωση Αττικής,

Ταχυδρομικός κώδικας: 14452,

Τηλέφωνο: 2102831626